Eget Supportsenter kundestøtte kopimaskiner

Fjernsupport kundestøtte laserskriver

Printer Norge AS har eget supportsenter kundestøtte kopimaskiner. Vi gir hjelp per telefon, e-post, websider og Teamviewer.

Teamviewer gjør oss i stand til å yte rask kundestøtte via fjernstyring og ekstern hjelp.

Vi kontakter IT-avdeling og/eller direkte bruker hvor vi kobler oss opp, via sikker tilgang eksterne skrivebord, etter avtale og løser diverse ting knyttet til bedriftens kontorskriver.

Dette kan være ting som feile drivere i datamaskin tilkoblet skriver, feile innstillinger i programvare som brukes, firmware oppgradering, nettverksinnstillinger og andre forhold som kan løses via fjernsupport.

Hvis vi ikke kan løse tingene via eksternt kundestøtte så organiserer vi servicetekniker. Vi sørger for at tekniker har med nødvendige deler til bedriftens kontorprinter.

Ved endring hos kunde f.eks. at en ansatt slutter eller en ny begynner så kan vi slette eller opprette ny e-post adresse etter behov.

Vi gir også hjelp ved skifte av rekvisita/tonerkassetter og andre forbruksdeler til bedriftens kontor laserskrivere. Det er mange brukere hos våre kunder som er glad for denne hjelpen.

Ved leie eller kjøp av kopimaskiner hos Printer Norge/Rentaprinter så er vårt Supportsenter kundestøtte kopimaskiner en del av vårt Print as a Service tjeneste.

Sjekk våre tilbud profesjonelle HP og Lexmark kopimaskiner www.rentaprinter.no.

For hjelp til bedriftens skriverløsning send oss en e-post til support@printernorge.no.