Kundesenter

Om Rent-a-Printer.no / Printer Norge AS

Vi i Printer Norge (PN) har drevet med service, reparasjon, utleie og rekvisita kopimaskiner/skrivere i Norge siden 2004.

Vi har mange års erfaring med serviceteknikere på stedet eller fjernhjelp via vårt Supportsenter. Vi har et salgsteam som kan kopi/print skriverløsninger med tilhørende ekstrautstyr.

Selger og leier ut profesjonelle kopi/print løsninger tilpasset avdelinger i større bedrifter, mellomstore og mindre foretak. Vi tilbyr et utvalg av modeller som har mange bruksmuligheter innen dokumenthåndtering. Våre løsninger er av en slik størrelse og kapasitet at de gir lave driftskostnader som sammen med serviceavtale sikrer bedriften stabil drift. Se mer informasjon under vår hjemmeside www.rent-a-printer.no.

Vi utfører service i et nettverk av teknikere: Bergen - Stavanger - Trondheim - Oslo - Gjøvik - Hamar - Lillehammer - Moss - Sarpsborg - Fredrikstad - Drammen - Tønsberg - Sandefjord - Arendal - Kristiansand - Haugesund - Stord - Sogndal - Førde - Ålesund - Molde - Bodø - Harstad - Tromsø - Depot service

Våre domener er www.printernorge.no. www.rent-a-printer.no og www.printerdeler.no.

Generelt / handelsvilkår

Printer Norge AS priser og kjøpsbetingelser gjelder fra og det tidspunkt informasjon er lagt ut på hjemmeside. Denne erstatter tidligere informasjon.

Ved avvik i priser jvf. annen annonsering så er det priser på hjemmeside som gjelder.
Eventuelle skriftlige individuelle tilbud gitt så er det disse som gjelder i en periode av 14 dager fra korrespondansedato.

Alle priser oppgitt på hjemmesider er forstått eks. mva. og frakt.

Printer Norge AS handler som hovedregel med bedrifter.

Ved privat henvendelse så kan det gjøres unntak såframt privat kunde betaler forskuddsvis før varer sendes eller i oppkrav. Dette opplyses ved henvendelse i fra privat kunde.

Priser hjemmeside

Priser på Printer Norges hjemmesider oppdateres regelmessig.
Merverdiavgift og frakt kommer i tillegg.
Pris er oppgitt i NOK eks. mva.
PN forbeholder seg retten til å endre pris hjemmeside og i andre media uten forvarsel.
Ved mottatt ordrebekreftelse eller annen skriftlig avtale pris så er det denne som gjelder.
Skriftlig pristilbud varer kun i 14 dager i fra korrespondansedato.

Betaling

Betaling gjøres som hovedregel leie 3-tre-måneder forskuddsvis ved tilsendelse av faktura med 15 dagers betalingsbetingelser.
Faktura mottas i post med fakturagebyr kr. 75,- eller per e-post uten fakturagebyr.
Det er kjøpers ansvar å opplyse om e-post faktura adresse. Ved manglende opplysning e-post adresse faktura sendes som vanlig post.
Printer Norge kan innhente kredittopplysning.
Printer Norge kan i enkelte tilfelle avtale at første faktura betales forskuddsvis. Printer Norge opplyser om dette før eventuelle bestillinger eller avtaler er bindende for begge parter.
Ved manglende eller forsinket betaling iht. forfallsdato faktura eller andre betalingsavtaler så belastes gebyr, rente og andre omkostninger etter det til enhver tid gjeldende lovgivning.

Frakt

Det tilkommer frakt på alle ordrer såframt annet ikke er avtalt.
Fraktkostnader er med utgangspunkt i de rimeligste etablerte fraktalternativer i markedet.
For gods som leveres på pall så anvendes Printer Norge fraktavtaler som standard hvis ikke annet er avtalt.
Ved forsendelse av leieutstyr så viser det til kontrakt knyttet til leieavtale.
Mottaker/kunde plikter å opplyse hvordan tilgang til lokale er. Hovedregel er at leveranser skal kunne trilles i fra vare-/lastebil til lokasjon plassering utstyr. Hvis det ikke er heis i bygget må leietaker ordne med personer som kan bære skriverløsning til lokasjon. Printer Norge kan organisere ekstern hjelp til å bære i trapper. Dette blir tillegg til avtalt frakt. Det samme gjelder returfrakt.

Leveranse

Leie utstyr leveres i henhold til salgstilbud og leieavtale mellom salgskonsulent og kunde.
Det kan oppstå leveringstid på leieutstyr. Dette blir opplyst ved mottatt bestilling.

Pakker/gods/palle leveres til bedriftens offisielle eller oppgitte gate-/veiadresse. Det vises her også til speditørs betingelser for pakke/gods levering. Leietaker plikter å opplyse om skriver må opp trapper eller annet som hindrer å frakte skriverløsning på hjul og/eller pallejekk frem til plassering. Se også informasjon under FRAKT.

Uavhentede varer/gods/palle og som blir returnert til PN så forbeholder PN retten til å få dekket fraktkostnader og administrasjon tur/retur.

Forsinket levering grunnet speditør eller hendelser under frakt er ikke å betrakte som kansellerings grunnlag bestilling varer/gods.

Garanti

Den enkeltes vareprodusents garantier er gjeldende såframt ikke Printer Norge iht. avtale gir egen garanti.

Reklamasjon / klage / feil

Ved feil på vare eller skade ved transport så skal det uten opphold eller så snart det kommer til ens kunnskap gis beskjed til Printer Norge. Ved skade på utstyr ved leveranse så skal det tas bilde umiddelbart. Dette sendes til printer@printernorge.no. Ved reklamasjon gjøres dette til printer@printernorge.no.

Det avtale med salgskonsulent tiltak for å utbedre nødvendige feil og skade m.m. slik at utstyr fungerer som forventet iht. produktets spesifikasjoner ved bestilling.

Printer Norge ansvarlig for feil

Er det feil som PN har ansvaret for så påtar PN seg å ordne opp ved reparasjon/service og eventuelt ny leveranse. PN er ikke ansvarlig for påstått økonomiske tap i slike tilfelle. Disse forhold er også regulert i kjøpsloven. Ved feil som skyldes mangelfull opplysning gitt av kjøper i forkant så forbeholder PN seg retten til å få dekket omkostninger knyttet til dette.

Teknisk

For brukerstøtte ved feil eller annet knyttet til leveranser så ta kontakt per e-post printer@printernorge.no. PN kan anvende kontaktinformasjon support produsenter. Denne supporttjenesten kan være betalt tjeneste hvis ikke forhold er dekket av garanti eller supportavtale. Det blir opplyst hvis forhold ikke er dekket av garanti eller supportavtale.

Opplysninger bedrift og private

PN er ansvarlig for at opplysninger som gis til PN ikke videreformidles til tredjeparter.
Det skal i de fleste tilfelle ikke oppgis mer enn det som allerede er offentlig tilgjengelig informasjon. Her er unntatt personnummer i de tilfeller hvor dette oppgis.
E-post adresser formidles ikke videre utover egne markedsføringsaktiviteter.
Ved ønske om å ikke motta markedsføringsaktiviteter så send en e-post om dette til printer@printernorge.no.

Persondata

Personvernerklæring
Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Printer Norge As samler inn og bruker personopplysninger. Printer Norge AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra våre nettsteder (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). Grunnlaget for innsamling av informasjonen er ved kjøp av produkter og tjenester og annen kontakt med oss.

Salgskontakt

Vi samler informasjon for å kunne yte kundene våre så gode tjenester som mulig. Når bedriften er i kontakt med Printer Norge så blir firmainformasjon, eventuelle kontakt personer, telefon nummer og e-post adresse lagret i vår kundedatabase. Dette er informasjon som er offentlig tilgjengelig via åpne kilder på internett.
Disse opplysningene bruker vi til behandling av bestillingen din, deriblant fakturering og informasjon vi anser som nyttig for deg om våre varer og tjenester. Informasjonen du oppgir gir vi ikke videre til tredjepart,

Informasjonskapsler (cookies)
Printer Norge AS benytter informasjonskapsler (cookies), som er små tekstfiler som lagres på brukerens datamaskin. Analyseverktøyet Google Analytics plasserer informasjonskapsler på din maskin. Disse brukes til å samle inn statistikk om trafikken på www.rent-a-printer.no/printernorge.no/printerdeler.no/ kontorskriver.no/ kontorprinter.no.

Google Analytics
Vi bruker også Google Analytics for å analysere besøksdata, som f. eks. antall brukere som besøker ulike sider og varigheten til disse besøkene. Informasjonen fra Google Analytics blir lagret på Googles servere, i tråd med EUs personvernlovgivning (GDPR). Google LLC er databehandler for denne informasjonen.

Dine rettigheter
I henhold til norsk lov kan du når som helst få innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg, og få disse rettet eller slettet dersom du ønsker det, ved å sende en e-post til printer@printernorge.no.

Annet

Priser og produktinformasjon gis med reservasjon for trykkfeil, produktfeil, forhold som påvirker pris og medfører prisendring samt vare er utsolgt eller sluttet å produseres.
De opplysninger som gis på hjemmeside tilkjennegir bruksområde, anvendelighet, garantier m.m. er informasjon gitt av produsenter.
PN er ikke ansvarlig for feil i denne type informasjon. PN bruker lenker til hjemmeside produsent og andre steder som gir informasjon om produkt og tjenester.
PN er ikke ansvarlig for viderekoblinger utover de som PN selv lager.
PN er ikke ansvarlig for innhold det linkes til ved endringer på hjemmeside.
All logo og navn på hjemmesider er registrerte varemerker.
PN er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte forhold som er utenfor PN kontroll herunder også tap av informasjon/data, påstått økonomisk tap eller forhold knyttet til tredjepart.

Retur og refusjon

Ved retur av feil eller defekt vare så dekker PN returfrakt samt forsendelse av erstatningsvare.
Send oss en e-post til printer@printernorge.no. Du vil da få et returnummer.

Returforsendelse gjelder i 14 dager.

Varer som ikke er defekt må avtales på forhånd om vi godtar returforsendelse eller ikke. Send e-post til printer@printernorge.no. Ved retur av varer som ikke er defekt belastes returfrakt kunde.

Varer som leveres på pall må leveres tilbake på samme måte. Utstyr må være forsvarlig festet til pall.
Ved betaling av faktura og oppdagelse av feil eller mangler i etterkant så tilbakebetales fakturabeløp. Dette såframt PN ikke kan utbedre feil/skade på stedet eller levere tilsvarende erstatningsprodukt/-utstyr.
Ved retur av varer som i etterkant ikke vil beholdes eller er feilkjøp så kan dette returneres etter avtale. Det vil her påløpe kostnader frakt-/returfrakt.
Send e-post til printer@printernorge.no. Avtalt beløp tilbakebetales innen tre arbeidsdager etter mottak av returvare.
Ved kansellering av bestillinger og hvor dette er i vår produksjon satt i gang eks. varer/utstyr er i transitt så vil omkostninger knyttet til dette kunne belastes bestiller.
Transportskade ved mottak av leveransen må dette meldes til printer@printernorge.no umiddelbart med bilde. Transportskader som ikke oppdages som ikke oppdages med en gang må meldes så raskt det etter lar seg gjøre og innen én uke fra mottakelse.